نرم افزار جامع نمایشگاه موتورسیکلت

نرم افزار جامع مدیریت خرید، فروش و حسابداری نمایشگاه موتورسیکلت

امکانات:

  • ثبت مشتریان
  • قرارداد فروش
  • قسط بندی
  • مدیریت چک ها
  • صدور قرار داد و سند فروش
  • مدیریت بارنامه ها
  • محاسبه سود و زیان
  • مدیریت مخارج
  • و تمامی امکانات مورد نیاز یک نمایشگاه موتورسیکلت

برای اطلاعات کامل درخصوص برنامه کاتالوگ و راهنمای نرم افزار را از لینک زیر دانلود نمایید:

کاتالوگ و راهنمای تصویری نرم افزار

 

مشتریان:

  • نمایشگاه موتورسیکلت پرواز (درخشانی – دزفول)