نرم افزار جامع کلینیک دندانپزشکی

نرم افزار جامع کلینیک دندانپزشکی:

 dentist

 

ویژگی ها:

– نوبت دهی بر اساس روز و ساعت و نمایش لیست بیماران هر روز

– ثبت پرونده بیماران و اطلاعات بیماری ها و درمان های قبلی

– صفحه کنترل درمان هر بیمار در زمان حضور در مطب به صورت پویا و گرافیکی

– قابلیت اسکن پرونده های قدیمی و مدارک بیماران از جمله عکس ها ….