نرم افزار MyJournals

ویژگیهای اصلی نرمافزار:

  • دستهبندی برای رشتهها و گرایشهای مختلف علمی
  • دسته بندی برای ژورنالهای ISI و ISI Listed
  • قابلیت دستهبندی برای بازه انتشار مقالات در ژورنال (سالانه، فصلی، ماهانه و …)
  • قابلیت جستجو یک ژورنال با پارامترهای تعیین شده برای یک انتشارات خاص
  • قابلیت جستجو بر اساس ISSN و E-ISSN
  • قابلیت جستجو برای درجه ژورنال ISI (Q1, Q2, ….)
  • بروزرسانی IF و Q ژورنالها بر اساس آخرین بانک اطلاعاتی منتشر شده (JCR 2018)
  • قابلیت بروزرسانی اطلاعات بر اساس وب سایت تامسون و آخرین فایل اکسل JCR (فقط با دسترسی admin)

دانلود نرم افزار:   دانلود

دانلود راهنمای سریع:  دانلود