نرم افزار جامع اداره کارگزینی هیأت علمی

نرم افزار آمار و اطلاعات و صدور قراردادهای اداره کارگزینی هیأت علمی

kargozini-main2
اداره کارگزینی هیأت علمی یکی از بخش های مهم و حساس در هر واحد می باشد. اطلاع داشتن از اطلاعات لحظه ای اساتید جهت ارتقاء و ترفیع و صدور قراردادهای حق التدریس، کارآموزی و پروژه و تهیه گزارش های مختلف بر اساس مدرک تحصیلی، گروه آموزشی،جنسیت و … نیاز ضروری و جزء عملیات روزانه این بخش از دانشگاه می باشد.با بررسی روش های سنتی و دستی و اعلام نیاز  جهت استفاده از یک نرم افزار جامع بر آن شدیم تا اقدام به تهیه و نوشتن نرم افزاری کنیم تا در آینده بتواند نیازهای این اداره را به طور کامل بر طرف کند. نرم افزاری که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت نسخه در حال تکمیل این نرم افزار می باشد.
این نرم‌افزار تا کنون شامل موارد زیر می باشد:
• ثبت اطلاعات پایه (مدرک تحصیلی، رشته ها، دروس، نوع همکاری و …)
• ثبت و محاسبه مبلغ حق التدریس هر استاد در ترم های مختلف
• صدور و چاپ قرارداد حق التدریس برای هر ترم
• ثبت مبلغ و دروس کارآموزی و پروژه
• صدور و چاپ قرارداد کارآموزی و پروژه
• صدور و چاپ قراردادهای حق التدریس تکنسین ها
• صدور و چاپ قراردادهای حق التدریس رشته های بالینی
• ثبت اطلاعات پژوهشی و مقالات
• ثبت دوره های ضمن خدمت انجام شده
• گزارشات مختلف بر اساس تفکیک جنسیت، گروه، دانشکده و گزارش کلی
• بخش مدیریت کاربران و تعریف حساب کاربری جدید و تعیین سطح دسترسی
• تهیه گزارش کلی برای ارائه به معاونت اداری و مالی برای پرداخت بر اساس شماره حساب

دانلود کاتالوگ معرفی محصول

دانلود نسخه آزمایشی (بزودی)

مشتریان:

– اداره کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

– اداره کارگزینی  هیأت علمی دانشکده فنی سما  دزفول

– اداره کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش