نرم افزار جامع خرید و فروش محصول گندم

نرم افزار خرید و فروش  محصول گندم

gandom

دریافت کاتالوگ معرفی و راهنمای تصویری نرم افزار گندم

مشتریان:

– سازمان تعاون روستایی شهرستان دزفول

– سازمان تعاون روستایی شهرستان اندیمشک

– شرکت بوجاری و ذرت خشک کنی موسایی