درس پروژه

دانشجو باید برای تعیین عنوان پایان نامه، موضوعات پیشنهادی خود که از موضوعات به روز، ارزشمند و عدم تکراری بودن در زمینه کامپیوتر می باشد را از طریق پست الکترونیک  mehran.students@gmail.com  ارسال نماید. در صورت تایید و یا اخذ موضوع جدید از استاد راهنما، دانشجو باید گزارش خود را به صورت دوره ای برای استاد راهنما از طریق پست الکترونیکی اعلام شده ارسال نماید. بعد از تأیید توسط استاد راهنما و اتمام پروژه، گزارش کامل پروژه که توسط نرم افزار word و بر اساس فرمت تعیین شده (دانلود) تهیه شده است باید بر روی CD تحویل داده شود. (فونت های مورد نیاز)

موارد که باید تحویل استاد راهنما شود:

۱-     فایل Doc و PDF پایان نامه که با فرمت استاندارد ایجاد شده است.

 تاریخ های تحویل پروژه و اعلام نمرات :

ترم

تاریخ تحویل توسط دانشجو

تاریخ اعلام نمرات

مهر

حداکثر تا ۱۵  دی

حداکثر تا ۱۵ بهمن

بهمن

حداکثر تا ۱۵  خرداد

حداکثر تا ۱۵  تیر

تابستان

حداکثر تا ۳۰  مرداد

حداکثر تا ۱۵ شهریور

 

توضیحات:

 • عدم تحویل در تاریخ های تعیین شده فوق باعث کسر نمره و یا ناتمام اعلام شدن درس مربوطه خواهد شد. 
 • دانشجو لازم است به صورت دوره ای عملکرد خود را از طریق پست الکترونیکی mehran.students@gmail.com  اعلام کند.
 • در صورت مشاهده هرگونه کپی برداری از پروژه های آماده نمره صفر و یا با کسر نمره همراه خواهد بود. برای اطلاع بیشتر مقاله زیر را مطالعه نمایید:
      استفاده از پروژه ها و تحقیق های آماده به منزله سرقت ادبی می باشد
               https://mehransoft.ir/?p=558

در صورت داشتن هرگونه سؤالی با پست الکترونیکی فوق  در تماس باشید.

موفق باشید