درس کارآموزی

دانشجو باید بعد از گرفتن فرم تعین محل کارآموزی (دانلود)، محل کارآموزی را با مشورت استاد راهنما انتخاب و بعد از گرفتن امضای استاد راهنما، مدیرگروه و آموزش به دفتر ارتباط با صنعت (واقع در ساختمان دکتر حسابی- طبقه اول- دفترارتباط با صنعت) برای گرفتن نامه معرفی به محل کارآموزی اقدام نماید. بعد از گرفتن نامه معرفی، دانشجو به محل کارآموزی مراجعه نموده و دوران کارآموزی خود را براساس توافق بین دانشجو و محل کارآموزی شروع می کند. در پایان دوره کارآموزی، دانشجو باید یک نامه گواهی پایان دوره کارآموزی از محل کارآموزی برای ارائه به استاد راهنما تهیه نماید. در این نامه باید نام، نام خانوادگی، تاریخ شروع و پایان کارآموزی و ۲۴۰ ساعت مربوط به کارآموزی از طرف محل کارآموزی تأیید شده باشد. علاوه بر نامه گواهی پایان دوره، دفترچه کارآموزی (دانلود) باید توسط دانشجو تکمیل و در آخر دفترچه، توسط محل کارآموزی نمره ای به فعالیت دانشجو داده شود. این نمره بخشی از نمره نهایی کارآموزی خواهد بود. همچنین گزارش کارآموزی، که شامل اطلاعاتی در مورد محل کارآموزی، نوع فعالیت انجام شده و نظر و پیشنهاد دانشجو نسبت به محل کارآموزی  می باشد باید تایپ شده با نرم افزار word و بر روی CD تحویل داده شود.

موارد که باید تحویل استاد راهنما شود:

۱-     نامه گواهی ۲۴۰ ساعت مربوط به پایان دوره کارآموزی

۲-     دفترچه کارآموزی تکمیل شده (به همراه نمره و مهر جهت تایید)

۳-     گزارش کارآموزی بر روی CD

تاریخ های تحویل مدارک کارآموزی و اعلام نمرات :

ترم

تاریخ تحویل توسط دانشجو

تاریخ اعلام نمرات

مهر

حداکثر تا ۱۵  دی

حداکثر تا ۱۵ بهمن

بهمن

حداکثر تا ۱۵ خرداد

حداکثر تا ۱۵ تیر

تابستان

حداکثر تا ۳۰  مرداد

حداکثر تا ۱۵ شهریور

 

توضیحات:

  •  عدم تحویل در تاریخ های تعیین شده فوق باعث کسر نمره و یا ناتمام اعلام شدن درس مربوطه خواهد شد.
  • دانشجو لازم است به صورت دوره ای عملکرد خود را از طریق پست الکترونیکی mehran.students@gmail.com  اعلام کند.

در صورت داشتن هرگونه سؤالی با پست الکترونیکی فوق  در تماس باشید.

موفق باشید