اعلام نمرات نهایی درس طراحی صفحات وب ترم بهمن ۹۳-۹۲

mehransoft ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ۰

نمرات نهایی بوده و امکان تغییر وجود ندارد.

شماره دانشجویی

نمره نهایی

۸۹۱۰۵۱۲۵۳

۱۳

۸۹۱۰۵۱۸۵۶

۱۳

۹۰۰۹۰۸۳۰۶

۱۹

۹۰۰۹۰۸۷۵۱

۱۳

۹۰۰۹۱۰۹۶۸

۱۲

۹۰۰۹۱۱۳۱۲

۱۲

۹۰۰۹۱۱۵۴۷

۱۴

۹۰۰۹۱۳۴۲۵

۱۶

۹۰۰۹۱۷۱۶۳

۱۸

۹۰۰۹۱۷۴۱۸

۱۲

۹۰۰۹۱۷۵۲۵

۱۸

۹۰۰۹۱۷۷۰۲

۱۶

۹۰۱۰۰۶۸۲۴

۱۵

۹۰۱۰۰۸۸۶۴

۱۶

۹۰۱۰۱۳۶۹۶

۱۶

۹۰۱۱۵۳۸۱۱

۱۸

۹۰۱۱۵۴۰۵۳

۱۹

۹۰۱۱۵۶۱۴۴

۱۳

۹۰۱۱۵۹۴۰۰

۱۴

۹۰۱۱۵۹۷۶۷

۱۰

۹۰۱۱۶۱۴۲۸

۱۹

۹۰۱۱۶۲۷۲۸

۱۴

۹۰۱۱۶۶۱۶۰

۱۵

۹۰۱۱۶۹۴۰۵

۱۴

۹۰۱۱۷۰۰۷۱

۱۶

۹۰۱۱۷۵۶۹۰

۱۲

۹۰۱۱۷۵۸۱۲

۱۷

۹۰۱۱۸۷۴۲۰

۱۹

۹۰۱۱۹۹۸۷۵

۱۷

۹۰۱۲۰۲۱۶۳

۱۶

۹۰۱۲۰۴۱۷۲

۱۸

۹۰۱۲۰۴۹۶۶

غایب

۹۰۱۲۰۸۱۰۳

۱۴

۹۰۱۲۱۶۲۴۵

۱۰

۹۰۱۲۲۴۹۱۹

۱۳

۹۰۱۲۲۵۳۵۱

۱۶

۹۱۰۶۸۹۴۳۵

۱۲

۹۱۰۶۸۹۵۳۰

۱۹

۹۱۰۶۹۰۵۷۹

۱۹

۹۱۰۶۹۱۷۹۲

۱۶

۹۱۰۶۹۲۲۷۵

۱۴

۹۱۰۶۹۳۴۲۵

۲۰

۹۱۰۶۹۳۴۲۷

۱۵

۹۱۰۶۹۳۴۴۰

۱۵

۹۱۰۶۹۳۴۶۰

۱۸

۹۱۰۶۹۳۵۳۹

۱۵

۹۱۰۶۹۳۵۴۷

۱۲

۹۱۰۶۹۳۵۸۲

۲۰

۹۱۰۶۹۳۵۹۸

۲۰

۹۱۰۶۹۳۶۰۵

۱۸

۹۱۰۶۹۳۶۴۴

۱۸

۹۱۰۶۹۳۶۷۴

۲۰

۹۱۰۶۹۳۶۸۶

۱۵

۹۱۰۶۹۳۷۰۱

۱۷

۹۱۰۶۹۳۷۳۱

۱۷

۹۱۰۶۹۳۷۸۹

۱۶

۹۱۰۶۹۳۸۹۸

۱۵

۹۱۰۶۹۳۹۰۳

۱۵

۹۱۰۶۹۳۹۱۰

۱۸

۹۱۰۶۹۳۹۲۰

۱۹

۹۱۰۶۹۳۹۳۶

۲۰

۹۱۰۶۹۳۹۴۷

۱۸

۹۱۰۶۹۳۹۵۲

۱۵

۹۱۰۶۹۴۰۷۳

۱۱

۹۱۰۶۹۴۳۴۴

۱۸

۹۱۰۶۹۴۳۷۲

۲۰

۹۱۰۶۹۴۴۳۵

۱۸

۹۱۰۶۹۴۶۴۲

۲۰

۹۱۰۶۹۴۷۵۵

۱۹

۹۱۰۷۵۳۸۸۵

۱۰

۹۱۰۷۵۴۰۷۶

۱۶

۹۱۰۷۵۴۱۱۳

۱۴

۹۱۰۷۵۸۶۹۲

۱۵

۹۱۰۷۶۳۳۸۶

۱۲

۹۱۰۷۶۶۳۵۹

۲۰

۹۱۰۷۷۱۱۰۷

۲۰

۹۱۰۹۸۰۷۲۱

۱۶

۹۱۰۹۸۰۷۲۳

۱۴

۹۱۰۹۸۰۷۲۸

۲۰

۹۱۰۹۸۰۷۲۹

۱۹

۹۱۰۹۸۰۷۳۰

۱۶

۹۱۰۹۸۱۷۹۸

۲۰

۹۱۰۹۸۲۵۲۶

۱۴

۹۱۰۹۸۷۲۸۴

۱۴

۹۱۰۹۸۷۲۸۸

۱۸

۹۱۰۹۹۱۲۱۳

۱۴

۹۱۰۹۹۱۲۱۴

۱۵

۹۱۰۹۹۲۳۰۳

۱۹

۹۱۰۹۹۹۷۴۷

۱۶

۹۱۰۹۹۹۷۵۰

۱۵

۹۱۱۰۰۲۸۷۶

۱۵

۹۱۱۰۰۲۹۰۰

۱۵

۹۰۹۳۱۱۰۰۱۵۷

۱۴

۹۰۹۳۱۱۰۰۲۱۸

غایب

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.